Jakt

Hit till oss på Odenstad säteri är ni hjärtligt välkomna att jaga älg, rådjur, räv, hare, bäver, skogsfågel, och sjöfågel, beroende på årstid och tycke. Jaktmarkerna är mycket viltrika, med ett enormt fågelliv längs vattnet! Många fina medaljbockar har skjutits på markerna och varje år skjuts ett flertal bävrar och älgar! 

Allmänt 

Bäverjakt mycket bäver! Sjöfågeljakt
Rådjursjakt säljs inte  ht-10 pga mycket snö denna vinter 09/10 Älgjakt  Rapphönsjakt Säljs inte ht 10
Skogsharejakt
mycket hare på marker utan varg!
Grytjakt - Räv/Grävlingbetala endast för boende!